Werkwijze

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie waarbij ingezoomd wordt op gedachten (cognities) en gedrag. Via verschillende technieken wordt gepoogd de negatieve gedachten op te sporen en te veranderen. Ook wordt gekeken welk gedrag het probleem in stand houdt en hoe dat veranderd kan worden. CGT is evidence based, dat wil zeggen dat de behandeling gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde methodes.

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een vorm van behandeling die veelal bij trauma’s en traumagerelateerde klachten wordt toegepast. Door de ogen van links naar rechts te laten bewegen, wordt de verwerking van de traumatische herinnering op gang gebracht, hetgeen leidt tot een afname van storende herbelevingen, gevoelens en nachtmerries. EMDR is bewezen effectief en is de behandeling van eerste keus bij de behandeling van trauma’s.

Wat is EFT?

Eotional Freedom Techniques (EFT) is een vorm van behandelen waarbij stress en negatieve emoties gereduceerd worden door op verschillende acupunctuurpunten op het lichaam te kloppen. Hiermee wordt een ontspanningsreactie opgewekt die ervoor zorgt dat de buitenproportionele negatieve emotie afneemt. Ook EFT is bewezen effectief.

Wat is cliënt centered therapie?

Cliënt centered therapie is een vorm van psychotherapie, waarbij er van uitgegaan wordt dat de cliënt zelf het beste weet wat hij /zij nodig heeft, die kennis is alleen (op dit moment) niet toegankelijk. De cliënt centered basishouding kenmerkt zich door het volgen van de cliënt en een nondirectieve benadering. Hierdoor voelt de cliënt zich gedragen en komt er een veilige samenwerking tot stand, waarin de cliënt zich verder kan ontplooien.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van experiëntiële (ervaringsgerichte) therapie, waarbij oude thema’s naar het hier en nu worden gebracht en (opnieuw) doorleefd worden, waardoor de emoties geheeld worden. Het is een vorm van therapie die vaak langdurig kan zijn, omdat het ingrijpt op de diepere hechtingslagen van de cliënt. Hoewel langdurig is psychotherapie effectief, vooral bij hardnekkige en complexe problematiek.